Jana Celengová Oprava obuvi

Rating a informácie o Jana Celengová Oprava obuvi

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Jana Celengová Oprava obuvi 11086 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 479138. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 44.7252% spoločností je horších ako Jana Celengová Oprava obuvi.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Jana Celengov&aacute; Oprava obuvi" href="http://jana-celengova-oprava-obuvi.sk-rating.com/">
   <img src="http://jana-celengova-oprava-obuvi.sk-rating.com/jana-celengova-oprava-obuvi.png" width="150" height="25" alt="Rating Jana Celengov&aacute; Oprava obuvi" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Jana Celengová  Oprava obuvi

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia